Kultura

O 12 zasadach filozofii biznesowej Guangzheng

O wierze

Guangzheng wierzy w „zaufanie, lojalność i wytrwałość”, które jest uważane za podstawową wartość i podstawową zasadę przedsiębiorstwa oraz wystarczający warunek sukcesu przedsiębiorstwa.Aby być wybitnym przedsiębiorstwem, Guangzheng musi mieć wielką wiarę w kierowanie przyszłością przedsiębiorstwa i dawanie mu duchowej mocy.Dzięki temu wielkiemu przekonaniu Guangzheng stał się zespołem odwagi z nieposkromionym potencjałem i wszechczasowym sukcesem.

na sen

Guangzheng ma wspaniałe marzenie: być punktem odniesienia dla nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem na świecie;być czołowym przedsiębiorstwem zajmującym się konstrukcjami stalowymi na świecie;wypełniać misję przynoszenia korzyści społeczeństwu, sprawiania, by personel odnosił sukcesy i dawania klientom szczęścia, a tym samym bycia przedsiębiorstwem o trwałej witalności. Guangzheng ma poprawić jakość swojego przedsiębiorstwa, zoptymalizować jego zarządzanie, być lojalnym i przyczyniać się do kraju oraz wypełniać wszystkie swoje misje na klienci.

o aktywach

Guangzheng szczyci się dwoma atutami: personelem i klientami!
Najważniejszym zasobem jest personel, który może dostarczać owoce, więc przedsiębiorstwo powinno pielęgnować więcej tego zasobu.Klienci są drugim najważniejszym zasobem, na którym przedsiębiorstwo opiera się na życie, więc przedsiębiorstwo ma szanować klientów i uszczęśliwiać klientów swoimi usługami i produktami!

O wartości

Samo istnienie przedsiębiorstwa ma na celu tworzenie wartości dla społeczeństwa, klientów, przedsiębiorstwa, pracowników i akcjonariuszy, ponieważ wartość handlowa jest podstawową zasadą gospodarki rynkowej.Wartością Guangzheng jest doskonalenie się i tworzenie bogactwa poprzez branie odpowiedzialności za rozwój społeczny;przedsiębiorstwo, platforma;i jego zespół, podstawa rozwoju.

W sprawie marki

Powodem, dla którego Guangzheng może być stuletnim przedsiębiorstwem, jest wiodąca filozofia kultury i silna świadomość budowania marki. Marka jest najcenniejszym bogactwem przedsiębiorstwa, dlatego Guangzheng poświęca się budowaniu marki, cały czas pozostaje trzeźwy i spokojny i nigdy nie robi niczego szkodliwego dla marki. Budowanie marki to właściwa droga do sukcesu.

O lojalności

Guangzheng ma być przedsiębiorstwem skupiającym się na własnym biznesie i pozostającym lojalnym zarówno wobec swoich klientów, jak i pracowników.Ma być odpowiedzialny za swoje słowa i czyny i nigdy nie składać przypadkowych obietnic, mówić pustych słów lub rozpowszechniać nieważnych informacji.Lojalność to podstawa, największy majątek duchowy i cenna własność istnienia przedsiębiorstwa.Każdy czyn sprzeczny z lojalnością doprowadzi do samozniszczenia.

O mądrości

1. W obecnych konkursach biznesowych Xinguangzheng prosi swój zespół, aby pozostał pełen pasji, praktyczny, wdzięczny i transcendentny. W obecnej kulturze biznesowej Guangzheng kieruje swoim zespołem, aby mieć świadomość altruizmu, usług, wartości i umowy.W ten sposób Guangzheng ma zbudować przedsiębiorstwo ze wspaniałymi nawykami życia i pracy oraz jakością bycia niezawodnym.2. W dzisiejszych czasach informacje są udostępniane na całym świecie.Guangzheng ma stworzyć tryb myślenia zorientowany na wyniki i tworzyć osiągnięcia z miłością, tworząc w ten sposób platformę do dzielenia się swoimi owocami i zyskami z innymi partnerami. A to jest mądrość na temat zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa.

O wytrwałości

Prawdziwą konkurencją wśród przedsiębiorstw nie jest szybki rozwój, ale trwały rozwój lub wytrwałość.Guangzheng nigdy nie patrzy na natychmiastowe zyski i nigdy nie sprzedaje swojej przyszłości za natychmiastowe korzyści, ponieważ wierzy, że rynek musi być pielęgnowany, a jego zdolność do generowania zysków musi być z czasem ulepszana.
Guangzheng nigdy nie spieszy się z ekspansją, ponieważ wierzy, że bycie twardo stąpającym po ziemi czyni coś wspaniałego.Guangzheng również nigdy nie próbuje nikogo pokonać, ponieważ nigdy nie traktuje żadnego odpowiednika jako konkurenta.Guangzheng utrzymuje, że trwały rozwój jest prawdziwym rozwojem.

O osiągnięciach

Guangzheng utrzymuje, że „liczba jest najpiękniejszym językiem”, co oznacza zasadę osiągania wyników zorientowanych na wyniki.
Osiągnięcia, wypowiadane w liczbach i rzeczywiste wyniki, są nagrodą za zdolność do pracy i postawę w służbie."Bez pracy nie ma kołaczy;"To jest wieczna prawda.A bogactwo jest stopniowo tworzone przez dawanie.Niektórzy mogą powiedzieć, że decyzja może czasami przecenić wytrwałość;jednak bez względu na to, jak wspaniały jest wybór, nigdy nie można odnieść sukcesu bez niezwykłego poświęcenia.Osiągnięcia zależą od inwestycji i tolerancji kultury biznesowej przedsiębiorstwa.

W wykonaniu

Guangzheng ma silne zdolności wykonawcze: nigdy nie przeważa uczuć nad przepisami ani związku nad zasadami;wszystkie czyny są wynikiem dokładnych rozkazów;a posłuszeństwo jest najlepszym wykonaniem.
Guangzheng gardzi czynami powstrzymywania nieprzyjemnych informacji.
Posłuszeństwo przełożonym dotyczy moralności w miejscu pracy.Mówienie rozkazom „tak”, przestrzeganie reguł, wyciąganie wniosków z krytyki i patrzenie z szerszej perspektywy to nie tylko prawdziwy styl wśród wojsk, ale także w naukowym zarządzaniu przedsiębiorstwem.

O nieustannej nauce

Xinguangzheng uważa nieustanne uczenie się za swoją podstawową konkurencyjność, uczenie się, jak być dobrym, jak zdobywać techniki, jak przynosić korzyści innym, jak zarządzać.Uczenie się każdego dnia, tygodnia i miesiąca stało się silną wiarą.Uczy się nie tylko jak być wielkim przedsiębiorstwem, ale także technik zarządzania i obsługi.Guangzheng sprawił, że uczenie się stało się zachowaniem trwałym.

O ostatecznym wyniku zarządzania

Dolna granica zarządzania odnosi się do dolnej linii behawioralnej, której przekroczenie nie pozwala na przekroczenie wartości przedsiębiorstwa. Guangzheng zabrania kłamstwa, przepadków, przekupstwa, korupcji i wymiany korzyści przedsiębiorstwa na osobiste.Guangzheng i jego zespół nigdy nie będą tolerować tego rodzaju zachowań ani żadnej osoby z takimi czynami.

KULTURA

Perspektywa przedsiębiorstwa:być najlepszą marką systemu całego domu konstrukcji stalowej (być najlepszą marką systemu hodowli zwierząt w całym domu)

Misja przedsiębiorstwa:przynoszą korzyści społeczeństwu, sprawiają, że pracownicy odnoszą sukcesy i dają klientom szczęście, będąc w ten sposób przedsiębiorstwem o trwałej witalności

Zasada przedsiębiorstwa:Doskonalić się i tworzyć bogactwo, biorąc za odpowiedzialność rozwój społeczny;przedsiębiorstwo, platforma;i jego zespół, podstawa rozwoju

Duch przedsiębiorstwa:Pasja, praktyczność, wdzięczność i transcendencja.

Filozofia przedsiębiorstwa:Klienci pierwsi

Etyka pracy:Być ostrożnym, szybkim i lojalnym wobec obietnic

Zasada behawioralna:Wykonać pracę na czas iw całości bez żadnego usprawiedliwienia